Menu
Obec Třebíz
Třebíz

Informace o odpadovém hospodářství

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE TŘEBÍZ ZA ROK  2022

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádoba na komunální odpad je umístěnou u místa bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTRONY

➢ Umístění:  do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na bývalé „panelové cestě“.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky…

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru.

 

PAPÍR

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na bývalé „panelové cestě“.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír….

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru.

 

SKLO

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádob zelené barvy umístěných na bývalé „panelové cestě“.

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla.

 

KOVY

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádoby umístěné ve sběrném dvoře v č.p. 4.

➢ Co?: plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

➢Umístění: v uzavřených PET lahvích do zvláštních sběrných nádob černé barvy umístěná ve sběrném dvoře v č.p. 4.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

13,38 t směsného komunálního odpadu,

1,31 t papírového odpadu,

3,11 t plastového odpadu,

1,69 t odpadu ze skla

6,34 t objemný odpad

1,01 t nebezpečný odpad

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 175 147 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci směsného komunálního odpadu vyšly na 93 148  Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 134 850 Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 26 294 Kč.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30