Menu
Obec Třebíz
Třebíz

Informace o odpadovém hospodářství

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE TŘEBÍZ ZA ROK  2021

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádoba na komunální odpad je umístěnou u místa bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTRONY

➢ Umístění:  do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na bývalé „panelové cestě“.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky…

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru.

 

PAPÍR

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na bývalé „panelové cestě“.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír….

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru.

 

SKLO

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádob zelené barvy umístěných na bývalé „panelové cestě“.

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla.

 

KOVY

➢ Umístění: do zvláštních sběrných nádoby umístěné ve sběrném dvoře v č.p. 4.

➢ Co?: plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

➢Umístění: v uzavřených PET lahvích do zvláštních sběrných nádob černé barvy umístěná ve sběrném dvoře v č.p. 4.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

13,6 t směsného komunálního odpadu,

1,52 t papírového odpadu,

2,82 t plastového odpadu,

1,526 t odpadu ze skla

5,06 t objemný odpad

3,79 t nebezpečný odpad

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 79 200,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci směsného komunálního odpadu vyšly na 122 503,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 103 000,- Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 27 237,- Kč

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2