Novinky

  • Veřejná schůze OÚ

    23.9.2020

    Veřejé zasedání obecního zastupitelstva bude ve středu 23.9.2020 od 18h na sále OÚ (Pozvánka).

Kalendář

Informace o webu

Poslední aktualizace: 17.9.2020

Banner Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Obecní úřad   >   Dokumenty obce

Dokumenty obce

Hlavní dokumenty (rozpočet, požární řád, územní plán atd.)

Další, aktuální dokumenty obce Třebíz jsou dostupné na Úřední desce.

Rozpočty obce Třebíz přehledně na webu www.rozpocetobce.cz.

Požární řád

Kanalizační řád

Strategický plán obce Třebíz (ver. 12-2019 PŘED KOREKTUROU) (PDF)

ÚZEMNÍ PLÁN (vydán opatřením obecné povahy 12.2.2020)

Obecně závazné vyhlášky

OZV seznam (PDF)

OZV 1/2020 (PDF) o místním poplatku z pobytu

OZV 2/2020 (PDF) o místním poplatku ze psů

OZV 3/2020 (PDF) o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebíz

OZV 4/2020 (PDF) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 1/2017 (PDF) o nočním klidu

OZV 6/2010 (PDF) o místních poplatcích

OZV 8/2010 (PDF) o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

Kronika obce Třebíz

Díl 2011-2016 Kronika obce Třebíz (Yumpu), Kronika obce Třebíz (PDF)

Rukopisné díly kroniky jsou k nahlédnutí na OÚ a budou postupně zdigitalizovány (skenováním, bez přepisu)