Novinky

 • Defektman 2021

  26.6.2021

  Třebízský Defektman 2021 se blíží (plakát).

 • Vývozy popelnic

  17.5.2021

  Letní vývozy popelnic 2021 (jak 26x tak 44x) probíhají vždy v sudém týdnu.

 • Platby stočného

  17.2.2021

  Platby poukazujte na účet 35-0389080319/0800, VS = č.p. (za r. 2020 je 1500,-Kč/obyv.).

Kalendář

Informace o webu

Poslední aktualizace: 16.6.2021

Banner Kudyznudy.cz - tipy na výlet

O obci   >   Památky

Vesnická památková rezervace

Celá řada staveb ve Třebízi je zapsána v seznamu chráněných památek: kostelík sv. Martina z roku 1754, kaplička Nejsvětější Trojice z 18. století, pomník Václava Beneše Třebízského z roku 1892 od sochařů A. Procházky a F. Hergessela a stavby, které jsou součástí muzea. Hodnotný urbanistický celek představuje celé jádro vsi s výjimečně dochovanou tradiční zástavbou: obdélná náves s kostelíkem a kaplí, jejíž orientace připomíná někdejší směr staré komunikace, s návesním rybníčkem, se zvoničkou v rozsoše (lidově zvanou zouvák). Dle zápisu v kronice ji „vyrobil kolář Šaroch z Hořešovic a plechovou stříškou pokryl třebízský kovář A. Jiřikovský“ v roce 1947, a se starým dubem, který zasadil dědeček pana Jaromíra Čejky.

Jádro obce Třebíz bylo v roce 1995 nařízením vlády č. 127 vyhlášeno památkovou rezervací. Všechny opravy a stavební zásahy zde musí být prováděny v souladu s požadavky památkové péče, což není vždy snadné. Ale památková ochrana přináší obci významné postavení, vesnice se stává součástí národního kulturního dědictví. Díky památkové ochraně a pochopení občanů se snad podaří dochovat jedinečnou podobu vesnice pro příští generace. 

Plán středu obce

Plán středu obce

 1. Cífkův statek (č.p. 1)
  Cífkův statek (č.p. 1)
 2. rodný domek V.B. Třebízského
  Rodný domek V.B. Třebízského
 3. vesnický obchod (č.p. 4)
  Vesnický obchod (č.p. 4)
 4. kaplička Nejsv. Trojice s kašnou
  Kaplička Nejsv. Trojice s kašnou
 5. kostel sv. Martina
  Kostel sv. Martina
 6. pomník V.B. Třebízského
  Pomník V.B. Třebízského
 7. Šubrtův statek (č.p. 2) 
 8. dřevěná zvonička 
 9. výměnkářská chaloupka (č.p. 63)
 10. reliéf piety v pískovcové skále 
 11. ševcovna (č.p. 64)